Data wydarzenia: 21.04.2018 15:00 - 21.04.2018 19:00
Miejsce wydarzenia: Hala przy SP 1 Działdowo ul. Jagiełły 33

W sobotę 21 kwietnia na hali przy SP 1 Działdowo ul. Jagiełły 33 odbędą się zawody w trójboju siłowym! Start imprezy o godzinie 15:00. Jako patron medialny serdecznie zapraszamy do kibicowania zawodnikom. Przedstawiamy plakat oraz regulamin zawodów.


REGULAMIN ZAWODÓW:

1. Organizator:
Siłownia u Jacka w Działdowie

Partnerzy:
- Gmina-Miasto Działdowo
-Olimp Sport Nutrition

2. Termin i miejsce:
Zawody odbędą się dnia 21.04.2018 (sobota) o godzinie 15.00 w Hali Sportowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Działdowie, ul.Jagiełły 33

3. Cel:
- popularyzacja i upowszechnianie aktywności ruchowej jako formy zdrowego stylu życia i spędzania czasu wolnego
- propagowanie dyscyplin siłowych – w szczególności trójboju siłowego.

4. Kategorie wiekowe :
*15-17lat
**18-21 lat
powyżej 21 roku życia


5. Strój startowy:
Podczas zawodów obowiązuje następujący strój sportowy:
- Spodenki bądź legginsy
- Dowolna koszulka typu t-shirt;
- Dozwolone akcesoria to: pas, paski do martwego ciągu, opaski/taśmy na nadgarstki oraz ściągacze na kolana;�- Zabrania się używania: koszulek do wyciskania
- Podczas zawodów dozwolone jest korzystanie z magnezji oraz talku.

I Przysiad ze sztangą zza karku.
�Zawodnik zabiera sztangę ze stojaków, sędzia główny daje komendę "start/siad". Wtedy wykonywany jest przysiad. Warunkiem koniecznym zaliczenia przysiadu jest zgięcie nóg do pozycji, w której linia bioder przełamuję linię kolan. Po wykonaniu przysiadu sędzia daje komendę "stojak", dopiero wtedy zawodnik może odłożyć sztangę na stojak.�Jeśli przysiad został wykonany poprawnie podejście jest zaliczane. Przysiad "płytki" (gdy biodra nie przełamią linii kolan) nie zostanie zaliczony. Jeśli zawodnik zatrzyma się podczas wykonywania podejścia na dłużej niż 2s. lub zacznie się osuwać w dół sztanga jest zabierana i podejście jest niezaliczone. Jeśli zawodnik wykona przysiad bez czekania na komendy, podejście jest spalone. Nieuzasadnione zrzucanie sztangi �z pleców grozi dyskwalifikacją.
�II Wyciskanie sztangi leżąc na ławce poziomej.
�Zawodnik kładzie się na ławce. Pomocnik podaję sztangę, sędzia daje komendę "start"- wtedy zawodnik rozpoczyna opuszczanie sztangi do momentu kontaktu z klatką piersiową, dopiero po tym momencie sztanga może być unoszona w górę. Po wyciśnięciu należy zablokować łokcie oraz czekać na komendę "stojak". Dopiero po komendzie „stojak” można odłożyć sztangę na stojak.�Oderwanie pośladków, lub stóp od ławki czy też nie czekanie na komendy spowoduje spalenie podejścia. Dopuszczalne jest odbijanie od klatki, dociskanie i "wiosłowanie" jeżeli ruch ostatecznie doprowadzi do zablokowania łokci i zawodnik będzie przestrzegał komend.
�III Martwy ciąg.
�Zawodnik przygotowuje się do podejścia. Po podniesieniu sztangi do pełnego wyprostu czeka na komendę sędziego "opuść"- wtedy zawodnik może odłożyć sztangę. �W pozycje końcowej po uniesienie sztangi kolana powinny być zablokowane, plecy proste, a barki odciągnięte do tyłu. Jeżeli pozycja zawodnika nie spełnia tych warunków, podejście jest spalone. Sztangę po zakończonych boju należy odłożyć na pomost, wypuszczenie jej z rąk skutkuje spalonym podejściem. ,,Wózkowanie” niebędzie dopuszczane.��
Każdemu zawodnikowi przysługują 3 podejścia na każdy bój. W wyjątkowych sytuacjach zawodnik może otrzymać dodatkowe podejście (źle założony ciężar). Zawodnik ma na wykonanie boju 60s po upływie tego czasu podejście jest spalone. Trzy spalone podejścia w jednym boju oznaczają niesklasyfikowanie w trójboju, jednak zawodnik może startować dalej. Trzy najlepsze podejścia (po jednym z każdego boju) są sumowane i tworzą wynik do klasyfikacji końcowej. We wszystkich kategoriach obowiązuje współczynnik Wilks’a.


Uwagi:
1. Ważenie zawodników odbędzie się od godziny 14:00 do 14:30 
2. Na podstawie wagi zawodnik otrzyma współczynnik przeliczeniowy według Wilks'a.
3. Przed startem wymagane jest wypełnienie formularzu startowego�(m.in. orzeczenie o dobrym stanie zdrowia, zgoda na wideofilmowanie, wstępne podanie swoich pierwszych podejść w poszczególnych bojach).
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez zawodników ewentualne kontuzje.
6. Niedostosowanie się do obowiązującego regulaminu zawodów spowoduje niedopuszczenie zawodnika do startu lub jego dyskwalifikacje.

Postanowienia końcowe:
W szczególnie uzasadnionych przypadkach organizator ma prawo wprowadzenia zmian w regulaminie.

Wszelkich dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem :

607-190-827