Data wydarzenia: 12.05.2018 15:00 - 12.05.2018 18:00
Miejsce wydarzenia: Stadion OSiR w Rybnie

Miło nam poinformować, że objęliśmy nad imprezą patronat medialny. Serdecznie zapraszamy do zapisów Bieg odbędzie się o godzinie 15:00 dnia 12.05.2018r. (sobota) Start i Meta: Stadion sportowy przy OSiR w Rybnie. Popularyzacja biegania jako możliwości spędzania czasu wolnego, zdrowego stylu życia oraz uczczenie cyklicznej akcji „POLSKA BIEGA” Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańcom Gminy Rybno, Powiatu Działdowskiego oraz sąsiednich gmin i powiatów. Przedstawiamy oficjalny plakat wydarzenia:


TERMIN I MIEJSCE:

Bieg odbędzie się o godzinie 15:00 dnia 12.05.2018r.( sobota)Start i Meta: Stadion sportowy przy OSiR w Rybnie
Start dystansów 3 km i 8km – godz. 15.00- stadion OSIR
w Rybnie
Dystanse:
dystans rodzinny (800m)- bieżnia tartanowa ( stadionsportowy)
dystans średni (3km) – bieg , nordic walking
dystans długi (8km)
Dla wszystkich dystansów obowiązuje limit czasu 1h.

Kategorie wiekowe: 

Dystans 8km:Męźczyżni:

Juniorzy (16-18lat)
Mężczyźni (19-29lat)
Mężczyźni (30-49lat)
Mężczyźni (50-59lat)
Mężczyźni (60+)

Kobiety:

Juniorki (16-18lat)
Kobiety (19-39lat) 
Kobiety (40-49lat) 
Kobiety (50+)

Dystans 3km:

Bieg - Kobiety OPEN
Bieg - Mężczyźni OPEN

Nordic Walking - Kobiety OPEN
Nordic Walking- Mężczyźni OPEN
Dystans 800m:
Bieg/marsz bez pomiaru czasu oraz klasyfikacji. Pełnarekreacja. Mile widziane rodziny ;)

WARUNKI UCZESTNICTWA:
W akcji POLSKA BIEGA są mile widziane wszelkie formy ruchu: m.in. bieg, trucht, chód z kijkami NORDIC WALKING itp. Osoby nieletnie koniecznie przynoszą zgody od rodziców.
Bez zgody, zawodnika nieletniego nie dopuszczamy do biegu.Dla dystansu 3km oraz 8km obowiązuje opłata startowa
w wysokości 20 zł.
Opłata uiszczana jest poprzez formularz rejestracji on line: http://polskabiegarybno18.chiptiming.pl/
lub gotówką w dniu zawodów w biurze.
Podpisanie zgłoszenia do zawodów jest równoznaczne
z wydaniem numeru startowego i akceptacją niniejszegoregulaminu. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Zawodnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie.

Wszystkie objawy złego samopoczucia należy zgłosićorganizatorom. Wszyscy zawodnicy muszą przestrzegaćregulaminu zawodów
Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych. Problemy, uwagi, wątpliwości prosimy przedstawiać bezpośrednio organizatorom w dniuimprezy.

Organizatorem imprezy jest OSiR w Rybnie.
Osoba do kontaktu: Hanna Bem Tel.514-126-101.Zgłoszenia do udziału w biegu proszę zgłaszać do dnia11.05.2018r.
Zapisy elektroniczne na stronie www.chiptiming.pl

Dla każdego uczestnika będzie medal oraz poczęstunek. Nad bezpieczeństwem biegów będą czuwali: STRAŻACY, POLICJA, POMOC MEDYCZNA.

Ze sportowym pozdrowieniem Organizatorzy OSiR Rybno