Przygotowywany jest nowy projekt ustawy przez Ministerstwo Sprawiedliwości, według której przestępcy oraz aferzyści nie mających dowodów na to, że ich majątek pochodzi z legalnych źródeł, który został nabyty na przełomie dziesięciu lat w chwili popełnionego przestępstwa – 5 lat przed i 5 lat po, będą mogli się spodziewać jego całkowitej utraty.

Pomysłodawcy ustawy są przygotowani na jej podważenie, szczególnie w kontekście obowiązującej konstytucji.
Projekt ustawy o konfiskacie majątków osób popełniających poważne przestępstwa gospodarcze, został ukazany już 10 lat temu. Jednak w tamtym czasie został zawieszony. Sprawcy będą musieli udowadniać przed sądem, że nabyty majątek pięć lat przed i pięć lat po popełnieniu przestępstwa, pochodzi z legalnych źródeł. Jeśli nie uda mu się tego udowodnić, będzie mógł się z nim pożegnać.
Głównym zamiarem projektu ustawy, jest domniemanie winy przestępców gospodarczych. Ponadto sam sprawca będzie zobowiązany do zbierania dowodów na to, że nie popełnił przestępstwa, na którym się wzbogacił w formie posiadanego majątku.
Jeszcze nie wiadomo jak na proponowany projekt ustawy zareagują środowiska opozycji oraz czy ustawa o domniemaniu winy znajdzie się pod Trybunałem Konstytucyjnym.