Ksiądz Kanonik Janusz Kowalski w 1990 roku wstąpił do Seminarium Duchownego w Pelpinie, po ukończeniu I LO w Brodnicy. W 1994 roku, po utworzeniu Diecezji Toruńskiej, ks. Janusz kontynuował studia w Toruniu.