Poniżej publikujemy wykaz dzielnicowych z uwzględnieniem nr telefonu, adresu e-mail oraz rejonu pełnienia służby. UWAGA! Podane adres mailowe ułatwią Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służą do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997 lub 112 lub dyżurnego KPP w Działdowie tel. 47 73 232 00 lub w Lidzbarku tel. 47 73 233 00. Zdiagnozowane zagrożenia, nad którym dzielnicowy podejmuje działania w ramach Planu działania priorytetowego, realizowanego w okresie od 01.01.2021r. do 30.06.2021r.