Za nami pierwsze posiedzenia Sejmu IX kadencji i Senatu X kadencji. Podczas inauguracyjnych posiedzeń wybrano Marszałków Sejmu i Senatu.

Posiedzenie Sejmu otworzył Marszałek Senior Antoni Macierewicz. Jego wybór przez Prezydenta RP na tę zaszczytną funkcję spotkał się z oporem partii opozycyjnych. Głowa państwa pozostała jednak nieugięta i inauguracyjne posiedzenie poprowadził były minister obrony narodowej.

W Sejmie bezwzględną większość (235) ma klub Prawa i Sprawiedliwości, więc zaskoczeniem byłby wybór Marszałka Sejmu spoza klubu PiS. Ostatecznie jedyną kandydatką na Marszałka Sejmu była zgłoszona przez partię rządzącą Elżbieta Witek. Marszałek Witek uzyskała 311 głosów "za", co oznacza, że poparły jej kandydaturę także ugrupowania opozycyjne. Elżbieta Witek została więc oficjalnie wybrana Marszałkiem Sejmu IX kadencji.

Oczywiście przed głosowaniem, wszyscy posłowie IX kadencji złożyli ślubowanie.

Opozycja bierze Senat
Emocji do ostatniej chwili nie zabrakło podczas pierwszego posiedzenia Senatu X kadencji. Posiedzenie otworzył Prezydent Andrzej Duda, który powierzył funkcję Marszałka Seniora pani Barbarze Borys-Damięckiej z Koalicji Obywatelskiej. Po przemówieniu Pani Marszałek Senior i złożeniu ślubowania przez nowych senatorów, zarządzono przerwę, w trakcie której można było zgłaszać kandydatury na Marszałka Senatu.

Strona opozycyjna zgłosiła Tomasza Grodzkiego z Koalicji Obywatelskiej, kandydatem PiS był dotychczasowy Marszałek Senatu Stanisław Karczewski.

Nowym Marszałkiem Senatu RP został wybrany Tomasz Grodzki zdobywając 51 na 100 możliwych głosów. To oznacza, że profesora Grodzkiego poparła nie tylko strona opozycyjna (KO, Lewica, PSL), ale także większość senatorów niezależnych. PiS w izbie wyższej polskiego parlamentu ma 48 mandatów.