Wczoraj (09.09.2019r.) ok. godz. 09:00 na skrzyżowaniu Placu Wolności z ul. Ratuszową 64–letnia rowerzystka jadąc chodnikiem spowodowała kolizję nieustępując pierszeństwa przejazdu prawidłowo jadącemu pojazdowi Dacia skręcającemu w jednokierunkową ul. Ratuszową. Sprawczyni zdarzenia została ukarana mandatem karnym w wys. 500 zł.

Zarówno rowerzystka jak i 27 – letnia kierująca samochodem osobowym to mieszkanki gminy Nidzica. Obie uczestniczki w chwili zdarzenia były trzeźwe. Sprawczyni została zabrana karetką pogotowia do tutejszego szpitala, jednak obrażenia, które odniosła okazały się niegroźne i opuściła jego mury jeszcze tego samego dnia. Za nierozsądne zachowanie i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym nidziccy policjanci nałożyli na cyklistkę mandat karny w wys. 500 zł.

Rowerzysta tak jak kierujący samochodem i motoctyklista jest pełnoprawnym uczestnikiem ruchu drogowego. Musi zatem pamiętać, że korzystając z drogi posiada on prawa jak i obowiązki, których przestrzeganie zapewni płynność ruchu wszystkich uczestników drogi.

Ciągi rowerowo – piesze to udogodnienia dla rowerzystów i pieszych, które prawie rok temu pojawiły się w Nidzicy. Scieżka taka oznaczona jest niebieskim znakiem z poziomą linią oddzielającą symbiol roweru od pieszych. Ciągi te mają na celu zminimalizować zdarzenia drogowe z niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego. Występują wzdłuż wszystkich nowowybudowanych nidzickich dróg, które wspólnie użytkują rowerzysći i piesi.

Dotychczas rowerzysta musiał korzystać z drogi, po której poruszały się pojazdy, a po chodniku mógł jechać tylko w szczególnych sytuacjach wskazanych w kodeksie drogowym.

Zgodnie z literą prawa korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem jest dozwolone wyjątkowo, gdy:

  1. opiekuje się on osobą do 10 lat kierującą rowerem;

  2. szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów;

  3. warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoleź, gęsta mgła).

    Kierujący rowerem korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych jest obowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym. Ignorowanie powyższych zasad może skutkować mandatem karnym w wysokości 100 zł – dodaje sierż. Alicja Pepłowska