Grupa młodzieży „W Rękach Młodych” zainicjowała pomysł pn. „Wyłącz smartfona i żyj!”. Celem całej akcji jest uzmysłowienie wszystkim niechronionym uczestnikom ruchu drogowego, jak niebezpieczne i nieodpowiedzialne jest korzystanie z telefonu w czasie przechodzenia przez jezdnie. Przypominając przy tym, że bezpieczeństwo zaczyna się od nas samych!

Dzięki banerom zamieszczonym przy szkołach niedaleko przejść dla pieszych, organizatorzy chcą zwrócić przechodniom uwagę na to, że należy rozejrzeć się wokół, zamiast wpatrywać się w wyświetlacz telefonu. Kolejnym etapem akcji będzie namalowanie przed przejściami dla pieszych napisu „Wyłącz smartfona, zyj”, a następnie zapoznanie uczniów szkół podstawowych z materiałami promocyjnymi całej akcji.

Akcja ma wartość edukacyjną i ma być zachętą do jak najmniejszego korzystania z telefonu, a większego zaangażowania w kontakty międzyludzkie.

W ramach akcji „Wyłącz smartfona i żyj!”, grupa „W Rękach Młodych” przygotowała banery dla szkół, a w całą akcję włączyła się Gmina Rybno, szkoły podstawowe z Rumiana, Rybna, Hartowca, Żabin i Koszelew, organizacje pozarządowe tj. Koła Gospodyń Wiejskich „ISKRA” w Hartowcu, Koło Gospodyń Wiejskich w Rumianie, Stowarzyszenie „Żabianka” i Stowarzyszenie „Kraina Srebrnych Łąk”, a także  Komenda Powiatowa Policji w Działdowie.