Rodzice uczniów szkoły podstawowej nr 2 w Działdowie uczestniczyli w pogadance z policjantkami z Komendy Powiatowej Policji w Działdowie. Tematyka spotkania dotyczyła bezpieczeństwa dzieci w sieci i konsekwencji prawnych osób nieletnich za popełniane czyny karalne.