Kolejna miejska inwestycja zostanie dofinansowana z zewnętrznych środków. Gmina - Miasto Działdowo pozyskała prawie 1,3 mln zł dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki na wsparcie inwestycji pn. "Przebudowa infrastruktury lekkoatletycznej na stadionie miejskim w Działdowie".

Łączny koszt inwestycji przebudowy stadionu wynosi 2.635.000,00 zł. Natomiast wysokość dofinansowania, uzyskana ze środków w ramach "Programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej (Orliki lekkoatletyczne) - edycja 2017", ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, to 1.298.500,00 zł.  

Realizacja inwestycji ruszyła już 3 sierpnia, w dniu podpisania umowy z wykonawcą. Zostało nim, wybrane w trybie przetargu nieograniczonego, konsorcjum firm: SPORT INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni oraz Panorama Obiekty Sportowe Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie.  

W zakresie robót znalazły się:  
- wykonanie bieżni okrężnej, pełnowymiarowej z 4 torami okrężnymi i 6 torami na prostej z nawierzchnią syntetyczną,  
- wykonanie urządzeń lekkoatletycznych tj. skoczni do skoku w dal i trójskoku, rzutni do rzutu młotem i dyskiem, rzutni do rzutu oszczepem, rzutni do pchnięcia kulą, stanowiska do skoku wzwyż,  
- prace towarzyszące m.in. uzupełnienie nawierzchni trawnikowej boiska piłkarskiego do projektowanej bieżni, dostawa dwóch lekkich wiat dla zawodników rezerwowych, montaż barier ochronnych, wykonanie ogrodzenia bieżni, przebudowa sektora przeznaczonego dla gości w postaci zmniejszenia istniejącego ogrodzenia, wykonanie kanalizacji deszczowej, rekultywację terenów trawnikowych.