Uczestnicy 39. Zjazdu Nadzwyczajnego Związku Harcerstwa Polskiego zmienili prawo zakazujące druhom palenia tytoniu i picia alkoholu. Za tą zmianą głosowało 80% uczestników zjazdu. Uznali oni, że po przeszło 100. latach obowiązywania, dotychczasowy kodeks jest staroświecki i nieaktualny i postanowili, że od teraz dorośli członkowie ZHP będą mogli legalnie pić alkohol i palić papierosy, ale „powinni być od nich świadomie wolni”.

Do tej pory punkt 10. Prawa harcerskiego mówił, że „harcerz jest czysty w myśli, w mowie i uczynkach. Nie pali tytoniu i nie pije napojów alkoholowych”. Teraz brzmi „Harcerz pracuje nad sobą, jest czysty w myśli, mowie i uczynkach; jest wolny od nałogów”. Autorzy tych zmian apelują jednak do harcerzy, żeby byli świadomie wolni od wszelkich używek i uzależnień. Kodeks honorowy harcerza został ustanowiony w 1911 roku przez weterana i pioniera polskiego skautingu, Andrzeja Małkowskiego.

Harcerze od lat chcieli zmiany tego prawa. Jakiś czas temu wielką burzę w tym środowisku wywołał wniosek zapisany w dokumencie władz ZHP o wykreślenie zasady abstynencji. Rodzice harcerzy protestowali i przestrzegali, że pozwolenie na picie alkoholu „zrujnuje fundamenty i wartości”. Większość organizacji skautowskich na świecie nie ma w swoich kodeksach zapisu o obowiązku zachowania abstynencji. W Polsce znajdujemy go w kodeksach Harcerskiego i Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, bo w ZHP już go nie ma.