Od 1 października 2019 roku w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie zostaną uruchomione 4 letnie studia oficerskie I stopnia o kierunku nauka o Policji. O przyjęcie na studia może ubiegać się osoba, która znajduje się na liście kandydatów do służby w Policji.