1575 samorządów ma szansę na dodatkowe pieniądze z subwencji oświatowej, by zakupić pomoce dydaktyczne do przedmiotów przyrodniczych. Publikujemy ich listę.

Ministerstwo Edukacji Narodowej wystąpiło do resortu finansów o zwiększenie subwencji oświatowej jednostkom samorządu terytorialnego, których wnioski zostały pod koniec lipca pozytywnie zaopiniowane przez Zespół ds. edukacji Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Środki mają pochodzić z 0,4 proc. rezerwy.

1531 gmin i 24 powiaty czekają teraz na decyzję ministra finansów, który jest dysponentem rezerwy.

Wnioski dotyczą dofinansowania wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych (kryterium VII).

Ponadto dwa samorządy – Bolesławiec i Mściwój – ubiegają się o pieniądze na usuwanie skutków wypadków losowych, które dotknęły ich szkół. Lubawka stara się o dofinansowanie na adaptację
Pozostałe wnioski z tych kryteriów rozpatrywane były wcześniej.

aba/