1575 samorządów ma szansę na dodatkowe pieniądze z subwencji oświatowej, by zakupić pomoce dydaktyczne do przedmiotów przyrodniczych. Publikujemy ich listę.