Zastanawiając się nad powyższym trzeba cofnąć się do początków Homo sapiens i warunków, w jakich przebiegała jego ewolucja.