Trwają prace związane z "Rozbudową drogi wojewódzkiej nr 538 w zakresie ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszym na odcinku Tuczki – Żabiny".

Obecnie przedstawiono do zaopiniowania projekt ścieżki pieszo – rowerowej za pomocą procedury ZRID. Ścieżka zostanie wykonana z nawierzchni asfaltowej. Długość ścieżki wyniesie 2 158 m, a szerokość około 2,5 m - 3 m. Roboty obejmą także budowę wjazdów do posesji.

Ścieżka będzie przebiegała od ronda w Tuczkach, do drogi gminnej 185048N (Żabiny – Prusy).

Poniżej przedstawiamy plan sytuacyjny inwestycji.

Załączniki: