Dziękujemy pięknie za tak liczny udział w naszej zabawie konkursowej.