Pod koniec lutego opublikowane zostaną projekty aneksów do informatorów maturalnych egzaminów w nowej formule, obowiązującej w 2023 r. W marcu będą opublikowane pokazowe arkusze maturalne, a we wrześniu i w grudniu będą egzaminy próbne – poinformowała Centralna Komisja Egzaminacyjna.