Już od bardzo długiego czasu zmorą w przychodniach, były długie kolejki do lekarza. Wcale jednak nie oznaczały one większej liczby zachorowań Polaków. Wręcz przeciwnie, duży odsetek pacjentów nie była chora, a jedynie czekała na wypisanie recepty przez lekarza. Ministerstwo Zdrowia w końcu wzięło to pod uwagę – system recept od 1 stycznia 2016 został poprawiony. Od tej daty, uprawnione do wystawiania recept są także pielęgniarki oraz położne.