Podczas 20-minutowej wizyty lekarz na badanie pacjenta przeznacza ok. czterech minut. Resztę czasu pochłaniają czynności administracyjno –organizacyjne: zapoznanie się z historią choroby i wynikami badań, wypisanie recept, zwolnienia itp. Do takiego wniosku doszli autorzy raportu „E-zdrowie oczami Polaków” na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród tysiąca lekarzy i pacjentów, których pytano o różne aspekty z zakresu telemedycyny oraz różne formy elektronicznej dokumentacji medycznej.