Tylko 6 % uczestników badania przeprowadzonego przez CBOS zadeklarowało, że w tym sezonie zaszczepiło się przeciw grypie, a 7% powiedziało, że zamierza to zrobić. Ponad jednak trzecia uczestników badania powiedziała, że zaszczepiła się przeciw grypie przynajmniej raz w życiu.