Nowelizacja ustawy dotycząca bezpłatnych leków przysługujących osobom po 75 roku życia, bez względu na dochody, w końcu została podpisana przez Prezydenta. Wykaz farmaceutyków zostanie ogłoszony przez Ministerstwo Zdrowia.

Osoby po 75 roku, bez względu na swój status materialny, będą miały dostęp do darmowych leków, wyrobów medycznych, a także środków spożywczych specjalnego przeznaczenia, znajdujących się na liście utworzonej przez Ministra Zdrowia. Taki zapis znajduje się w podpisanej przez Prezydenta nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Seniorzy, najpóźniej z nowych ulg, będą mogli korzystać od września. Minister Zdrowia ma czas do 1 września br., by ogłosić pierwszą listę z bezpłatnymi lekami. Wśród nich mają znaleźć się przede wszystkim farmaceutyki dedykowane osobom w podeszłym wieku.

Uprawnionymi do przepisywania recept na darmowe medykamenty, będą lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, a także wyznaczone pielęgniarki. Inną grupą, mają być lekarze mający prawo do wykonywania zawodu, ale nie praktykujący go, ale którzy wystawili receptę dla kogoś ze swojej rodziny lub samego siebie.

Szacuje się, że budżet państwa ma przy tym wyjść na plus. Chociaż udostępnianie darmowych leków wiąże się z bardzo dużym nakładem finansowym, to jednak koszty związane z hospitalizacją, która jest skutkiem nie przyjmowania drogich leków, zostaną znaczne obniżone.

Koszt wejścia w życie noweli w 2016 roku, ma wynieść 125 milionów złotych. Projekt darmowych leków dla seniorów ma pochłonąć z budżetu państwa w latach 2016-2025 prawie 8,3 miliarda złotych.

Z każdym rokiem, ma występować wzrost refundacji o około 15 procent, by w kolejnych latach ustabilizować go na poziomie około 6 procent. Wyjściem awaryjnym w przypadku przekroczeniu zamierzonego budżetu w pierwszym roku funkcjonowania ustawy, ma być modyfikacja listy darmowych farmaceutyków.