Ministerstwo Zdrowia odniosło się do prasowych informacji jakoby 24 leki przeciwcukrzycowe zawierające substancję czynną metforminę zostały zanieczyszczone w azjatyckich fabrykach silnie trującym związkiem chemicznym m.in. podawanym szczurom w celu wywołania u nich chorób nowotworowych.

Ministerstwo wydaje komunikat

- W związku z informacjami dotyczącymi zanieczyszczenia metforminy, substancji czynnej używanej do produkcji leków przeciwko cukrzycy, Ministerstwo Zdrowia informuje, że 4 grudnia Minister Zdrowia, prof. Łukasz Szumowski zorganizował spotkanie - informuje w najnowszym komunikacie Ministerstwo Zdrowia. Wzięli w nim udział prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Grzegorz Cessak, Główny Inspektor Farmaceutyczny, Paweł Piotrowski; Główny Inspektor Sanitarny, prof. Jarosław Pinkas; dyrektor Narodowego Instytutu Leków, Anna Kowalczuk; wiceprezes Naczelnej Izby Aptekarskiej, Michał Byliniak oraz konsultanci krajowi w dziedzinie chorób wewnętrznych, w dziedzinie kardiologii, w dziedzinie endokrynologii, diabetologii oraz w dziedzinie położnictwa i ginekologii.

W komunikacie czytamy też:

Po spotkaniu stwierdzono, w zgodnej opinii ekspertów, że pacjenci nie powinni rezygnować z przyjmowania leków zawierających metforminę. W przypadku uzyskania potwierdzonych informacji o zanieczyszczeniach występujących w konkretnych partiach leków Główny Inspektor Farmaceutyczny niezwłocznie wyda decyzję o wycofaniu ich z obrotu. Jest to standardowa procedura, która jest każdorazowo wdrażana w takich sytuacjach. Ze względu na bezpieczeństwo pacjentów przekazywanie tych informacji do aptek odbędzie się w ścisłej współpracy z Naczelną Izbą Aptekarską. Informacje o możliwym niepożądanym działaniu produktów leczniczych nie zostały oficjalnie potwierdzone przez Europejską Agencję Leków (EMA), a do Ministerstwa Zdrowia nie zostały przekazane jakiekolwiek wytyczne EMA o wycofaniu leków ze sprzedaży ani o konieczności zaprzestania ich przyjmowania.


Prasa donosi

Powodem spotkania  oraz wydania oświadczenia były alarmujące doniesienia wtorkowej (3grudnia) "Dziennika Gazety Prawnej", o tym, że zażywana przez niemal dwa miliony Polaków chorych na cukrzycę metformina może zawierać NDMA silnie trujący, rakotwórczy związek chemiczny, którym została zanieczyszczona w azjatyckich fabrykach. Dodatkowo, Minister Zdrowia otrzymał ostrzeżenie od Europejskiej Agencji Leków, że w laboratoriach poza Polską zostały potencjalnie wykryte zanieczyszczenia w substancji czynnej metforminie. Prasa alarmowała, że Główny Inspektor Farmaceutyczny nie wstrzymał w obrocie ani nie wycofał z obrotu żadnego z leków, który zawiera metforminę, a to w sumie aż 24 preparaty:


Avamina (tabletki powlekane)

Avamina SR (tabletki o przedłużonym uwalnianiu)

Etform (tabletki powlekane)

Etform 500 (tabletki powlekane)

Etform 850 (tabletki powlekane)

Formetic (tabletki powlekane)

Glucophage 500 (tabletki powlekane)

Glucophage 850 (tabletki powlekane)

Glucophage 1000 (tabletki powlekane)

Glucophage XR (tabletki o przedłużonym uwalnianiu)

Metfogamma 500 (tabletki powlekane)

Metfogamma 850 (tabletki powlekane)

Metfogamma 1000 (tabletki powlekane)

Metformax 500 (tabletki)

Metformax 850 (tabletki)

Metformax 1000 (tabletki powlekane)

Metformax SR 500 (tabletki o przedłużonym uwalnianiu)

Metformin Bluefish (tabletki powlekane)

Metformin Galena (tabletki)

Metformin Vitabalans (tabletki powlekane)

Metifor (tabletki)

Siofor 500 (tabletki powlekane)

Siofor 850 (tabletki powlekane)

Siofor 1000 (tabletki powlekane)

Symformin XR (tabletki o przedłużonym uwalnianiu)

W ministerstwie działa sztab kryzysowy. Czy dojdzie do wycofania któregoś z powyższych leków dowiemy się w najbliższym czasie.Polecamy też:
GIF wycofuje leki. Zakaz sprzedaży m.in. Ranigastu

Inne komunikaty, które wydał GŁÓWNY INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY


oprac. ELW
fot ilustracyjne