25 lutego 2022 r. w miejscowości Wysoka w sali bankietowej „Na Wzgórzu” odbył się Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Działdowie. W zjeździe uczestniczyli druhowie OSP, będący przedstawicielami do zarządu oraz delegaci z poszczególnych jednostek OSP z terenu powiatu działdowskiego oraz zaproszeni goście: przedstawiciele Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP, samorządowcy i przedstawiciele Komendy Powiatowej PSP w Działdowie oraz osoby wspierające działalność ZOSP RP.