W dniu 29.11.2019r. zakończono kładzenie asfaltu na trasie Rybno – Prusy.

Na odcinku w okolicach przepustu położono siatkę zbrojeniową i wykonano nasyp o wysokości ok. 80cm. W wyniku przebudowy została podniesiona nośność drogi a siatka zapobiegnie jej pękaniu na gruntach słabonośnych- torfach. Droga jest już przejezdna i można z niej korzystać.