Dzisiaj (12 lipca) w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Burmistrz Grzegorz Mrowiński podpisał z firmą „Kamaro” umowę na wykonanie remontu zabytkowego budynku przy ul. Jagiełły 13, w którym mieści się Miejski Dom Kultury.

Gruntowny remont MDK-u jest możliwy dzięki otrzymanemu dofinansowaniu ze środków unijnych. Projekt pt. „Przywrócenie funkcji kulturalnych budynkowi przy ul. Jagiełły 13”, zgłoszony przez Gminę-Miasto Działdowo do konkursu w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 uplasował się na jednym z najwyższych miejsc wśród innych, konkurencyjnych wniosków. To sprawiło, że nasze miasto otrzymało rekordową dotację siedmiu milionów złotych na przeprowadzenie remontu budynku i zakup profesjonalnego wyposażenia. Jest to największy realizowany dotąd projekt nie tylko w Działdowie, lecz także w całym województwie. Całkowity koszt realizacji projektu wyniesie 11 556 857, 58 zł.

W ramach restauracji budynku planowany jest niemal kompletny remont jego zewnętrznej i wewnętrznej części (m.in. wymiana dachu, elewacji, posadzki, instalacja windy), zakup najnowocześniejszej kinotechniki i multimediów (np. projektora, ekranu kinowego, kamery, odtwarzaczy Blue-Ray i Digital Signage). Wprowadzony zostanie również nowy system nagłośnienia oraz oświetlenia sceny i widowni. Teren okalający budynek będzie zagospodarowany – zazieleniony i ogrodzony, powstanie też droga wewnętrzna i parking.

– Jestem zadowolony, że udało się nam uratować kolejny zabytkowy budynek od postępującego  zniszczenia. Działdowo będzie dysponowało nowoczesnym i reprezentacyjnym kinem, a mieszkańcy będą mogli swobodnie korzystać z jego oferty w komfortowych warunkach – mówi Burmistrz, Grzegorz Mrowiński.

Dodał: Karol Wrombel