Szpital przy ulicy Leśnej w Działdowie jest Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej. którego organem założycielskim jest Samorząd Powiatu Działdowskiego. Jest to największa placówka opieki zdrowotnej w powiecie działdowskim.

Zgony w 2018 roku:
477 zgonów (237 mężczyzn i 240 kobiet)
Osób, u których za bezpośrednią przyczyną zgonu uznano chorobę
nowotworową, było 124. Istnieją też przypadki, gdzie pacjent chorował na
nowotwór ale zmarł w wyniku innego czynnika (powikłań, niewydolności
serca, etc.), więc liczba osób które zmarły w wyniku osłabienia stanu zdrowia,
spowodowanego chorobą nowotworową może być w rzeczywistości większa.
Na oddziale medycyny paliatywnej w 2018 r. zanotowano 151 zgonów.

W SPZOZ Działdowo, na oddziałach szpitalnych, leczyło się w 2018 roku 15 540 pacjentów.

Powyższe dane wywołują dreszczyk emocji...
Zachęcamy do prowadzenia zdrowego trybu życia.