Chociaż adwokat i radca prawny to dwie różne profesje, obydwie mają uprawnienia do reprezentowania swojego klienta przed sądem w sprawach karnych. Osoby potrzebujące pomocy z zakresu prawa karnego mogą się po nią udać do każdego z tych prawników.

Sprawy karne, czyli jakie?

Sprawy karne to wszystkie sprawy, które wynikają z popełnienia czynu będącego przestępstwem lub wykroczeniem. Czyny te są zabronione pod groźbą kary, a ich dokładny opis można znaleźć w przepisach prawa. W Polsce znajdują się one głównie w kodeksie prawo karne, ale opisywane są także w setkach innych ustaw. Sprawy karne mają jeden główny cel – wykrycie i osądzenie sprawcy przestępstwa lub wykroczenia. Sprawy karne, a raczej postępowanie karne składa się z dwóch faz. Faza pierwsza rozpoczyna się, gdy organy ścigania otrzymują informację o popełnieniu czynu zabronionego. Policja lub prokuratura weryfikuje czy czyn został w ogóle popełniony oraz ustala sprawcę. Jeśli w toku śledztwa podejrzenia się potwierdzają to sporządzany jest i kierowany do sądu właściwego do rozpoznania danej sprawy karnej akt oskarżenia. Wtedy zaczyna się faza druga, czyli postępowanie przed sądem. Sąd podczas rozprawy przesłuchuje strony, świadków i analizuje dowody, a na koniec wydaje wyrok. Niezależnie od tego, czy w postępowaniu jest się w roli pokrzywdzonego czy oskarżonego, warto mieć przy sobie dobrego prawnika. Kogo wybrać - adwokata czy radcę prawnego? Okazuje się, że tak naprawdę nie ma to żadnego znaczenia, bowiem i jeden i drugi może reprezentować swojego klienta w sprawach karnych.

Adwokat – droga kariery

Adwokat jest przedstawicielem zawodu prawniczego. To absolwent jednolitych, 5-letnich studiów prawniczych, który następnie dostał się i z powodzeniem ukończył aplikację adwokacką oraz został wpisany na listę adwokatów. Adwokat oferuje pomoc prawną w postaci udzielania porad prawnych, sporządzania opinii i aktów prawnych. Ma również uprawnienia do reprezentowania swoich klientów przed sądami oraz przed organami administracji. Pomoc adwokata jest nieoceniona przy różnego rodzaju sprawach m.in. rozwodach, sprawach alimentacyjnych, sprawach karnych, spadkowych oraz odszkodowawczych. Wykonywanie zawodu adwokata reguluje ustawa z dnia 26 maja 1982 r. prawo o adwokaturze.

Radca prawny – kim jest?

Radca prawny również jest przedstawicielem zawodu prawniczego. Podobnie jak adwokat jest absolwentem studiów prawniczych oraz aplikacji, tyle że radcowskiej. Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego reguluje ustawa z 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Zgodnie z definicją zawartą w art. 4 w/w ustawy wykonywanie zawodu radcy prawnego polega na świadczeniu pomocy prawnej. Warto jednak wiedzieć, że od 1 lipca 2015 r. radcowie prawni mogą występować jako obrońcy w sprawach karnych i karnoskarbowych, jeżeli nie pozostają w stosunku pracy. Wymóg niepozostawania w stosunku pracy nie dotyczy pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych. Po zmianie przepisów udzielanie pomocy prawnej przez radcę prawnego polega m.in. na udzielaniu porad i konsultacji, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy.

Kto do spraw karnych?

Jak widać, obecnie radca prawny ma takie same uprawnienia jaka adwokat. Skąd zatem wzięła się opinia mówiąca o tym, że do spraw karnych należy zatrudniać adwokata a do spraw cywilnych i gospodarczych radcę prawnego? Prawdopodobnie wynika to z o wiele dłuższej historii zawodu adwokata i faktu, iż jeszcze do niedawna tylko oni mogli reprezentować swoich klientów w sprawach karnych, a radca prawny nie miał takich uprawnień. Obecnie jednak sprawa wygląda inaczej i przy wyborze prawnika nie należy kierować się jego tytułem zawodowym, a umiejętnościami i doświadczeniem. Każdy profesjonalny prawnik ma swoje preferencje co do specjalizacji i w tym kierunku się kształci oraz zdobywa niezbędne doświadczenie, które ma ogromny wpływ na efektywność w jego późniejszej pracy.