Działalność edukacyjno-profilaktyczna jest jednym z elementów służby policjantów. Funkcjonariusze Policji spotykają się z dziećmi od przedszkola po młodzież szkół średnich i uświadamiają uczestników spotkań o zagrożeniach występujących w domu, na drodze, w środowisku szkolnym i wirtualnym informując jak radzić sobie w sytuacji zagrożenia i gdzie szukać pomocy.