O bezpieczeństwie seniorów z podopiecznymi Domu Senior-Wigor w Lidzbarku rozmawiała miejscowa dzielnicowa. Podczas spotkania przypomniała seniorom treści dotyczące m.in. przestępstw „na wnuczka”, „na policjanta”, zagrożeń w ruchu drogowym, w tym w odniesieniu do pieszych, a także przemocy w rodzinie i zachowania ostrożności podczas użytkowania piecyków. Wszystko po to, by zwiększyć ich bezpieczeństwo.