Trwają prace związane z budową drugiego etapu ścieżki edukacyjnej wokół jeziora w Rybnie. Wyznaczono geodezyjnie przebieg ścieżki i rozpoczęto prace związane z uporządkowaniem terenu pod budowę ścieżki pieszo-rowerowej.

Zwracamy się z prośbą do mieszkańców terenów sąsiadujących z budowaną ścieżką o uporządkowanie terenu i usunięcie obiektów kolidujących z przebiegiem ścieżki znajdujących się na terenie działki jeziornej.
Im szybciej teren zostanie uporządkowany, tym sprawniej będą przebiegały roboty budowlane.
Realizacja inwestycji pozwoli na ograniczenie niekorzystnych zmian w siedliskach, poprawę stanu środowiska i wzrost bioróżnorodności w obrębie Welskiego Parku Krajobrazowego. Doprowadzi do uprzątnięcia i racjonalnego zagospodarowania przestrzeni usytuowanej na terenie ważnych szlaków turystycznych. Zadanie obejmuje rozbiórki obiektów kolidujących, budowę ścieżki pieszej, rowerowej i pieszo-rowerowej, pomostu, dojścia schodami od ul. Wyzwolenia, montaż oświetlenia, małą architekturę (kosze, ławki, tablice dydaktyczne).

Termin zakończenia inwestycji przewidziano na 30 września 2021 r.

Wartość inwestycji 773.063,86 zł