Z dniem 7 listopada 2021 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 14 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.1000 i 1393), co oznacza, że od 8 listopada będzie można składać wnioski o dowody osobiste, w których zapisana zostanie druga cecha biometryczna, czyli odciski palców.