Spotkania z młodzieżą stanowią nieodłączny element pracy edukacyjno-profilaktycznej policjantów. Młodzież wchodząca w wiek licealny nie zawsze ma świadomość konsekwencji podejmowanych przez siebie decyzji. Choć nie są to jeszcze osoby dorosłe i do końca samodzielne, to powinny zdawać sobie sprawę z odpowiedzialności za swoje zachowanie. O zagrożeniach wieku młodzieńczego z uczniami klas pierwszych Zespołu Szkół nr 1 w Działdowie rozmawiały miejscowe funkcjonariuszki policji.

„Narkotyki i dopalacze zabijają”, Handel ludźmi, bezpieczeństwo w ruchu drogowym w ramach działań „Bezpieczna droga do szkoły” i odpowiedzialność prawna osób nieletnich to główne tematy spotkań, z którymi zmierzyli się uczniowie klas pierwszych liceum i technikum w Zespole Szkół nr 1 przy ulicy Grunwaldzkiej w Działdowie. Spotkania z młodzieżą prowadziły policjantki z miejscowej komendy policji. Podczas spotkania policjantki przypomniały o zagrożeniach związanych z sięganiem po substancje i środki niewiadomego pochodzenia oraz wszelkiego rodzaju używki zarówno dla zdrowia i życia jak i konsekwencji prawnych posiadania narkotyków czy dopalaczy. Młodzież dowiedziała się na co zwracać uwagę zanim wyjedziemy za granicę, gdzie szukać pomocy na wypadek zagrożenia Handlem ludźmi oraz w sytuacji podjęcia pracy, gdy nie zostaną spełnione oferowane w umowie warunki zatrudnienia.

Policjantka ds. nieletnich i patologii omówiła kategorie osób nieletnich i uświadomiła uczestników spotkań o odpowiedzialności za swoje zachowanie, a zwłaszcza czyny zabronione, które najczęściej popełniają młode osoby, a których skutki niejednokrotnie mogą zaważyć na całe życie. W nawiązaniu do tematyki spotkania młodzież obejrzała film pt. "ŻYCIE JEST JEDNO - TO NIE GRA"

Ponadto młodzieży zwrócono uwagę na przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa w ruchu drogowym, szczególnie w zakresie kierowania pojazdami, w tym skuterami, motorowerami oraz samochodami. Policjantki wskazały, że to właśnie z udziałem młodych kierowców w wieku 18-24 dochodzi do największej liczby zdarzeń drogowych.

  • Młodzież ogląda film pt. Życie jest jedno - to nie gra
  • Policjantka rozmawia z młodzieżą o odpowiedzialności za swoje czyny
  • Policjantka rozmawia z młodzieżą o zagrożeniu handlem ludźmi
  • Policjantka zapoznaje młodzież ze spotem "Narkotyki i dopalacze zabijają"
  • Policjantka podczas spotkania z młodzieżą z ZS nr 1 w Działdowie
  • Policjantka rozmawia z młodzieżą o bezpieczeństwie w ruchu drogowym