Zainteresowanie seksem wśród mężczyzn może pozostać bez zmian wraz z biegiem lat. Różnicę w odczuwaniu popędu seksualnego mogą jedynie stanowić męskie możliwości i ograniczenia, które pojawiają się wraz z wiekiem. Artykuł ten ma na celu wyjaśnić, jak męskie współżycie zmienia się wraz z upływem lat.