W ostatnim czasie nasz portal był obsypywany pytaniami oraz zdjęciami odnoszącymi się do słabego stanu drogi powiatowej na odcinku Płośnica - Prioma.

Mamy odpowiedź z Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie.
Zarząd Dróg po wiosennej awarii w/w drogi wymienił podłoże gliniaste na kruszywo łamane. Droga jest i będzie utrzymywana w dobrym stanie przejezdności, odcinek jest oznakowany we właściwy sposób.
Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie deklaruje także poczynania, aby jeszcze w tym roku powstała tam nowa nawierzchnia.

Na chwilę obecną droga wygląda następująco: