Czym zajmuje się formacja umundurowana, jaką jest policja, jakie cele przyświecają służbie dla ojczyzny i w obronie życia i zdrowia ludzi oraz bezpieczeństwa powszechnego obywateli… To główne zagadnienia, z którymi zmierzyli się wychowankowie klas gimnazjalnych ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Działdowie, którzy gościli w budynku Komendy Powiatowej Policji w Działdowie.

W środowym spotkaniu (7.11.2018r.) z uczniami SP nr 1 w Działdowie uczestniczyli policjanci prewencji działdowskiej jednostki policji. Podczas spotkania z młodzieżą gimnazjalną funkcjonariusze przedstawili i omówili zasady rekrutacji i doboru kadr do służby w policji. Prezentowane materiały ukazały przepisy regulujące proces ubiegania się o wstąpienie w szeregi służb mundurowych i poszczególne elementy etapów rekrutacji oraz dla kandydatów na policjanta.

Uczniowie mogli zapoznać się z zaprezentowanym sprzętem policyjnym, w który wyposażony jest policjant pełniący służbę patrolową. Do rąk młodzieży trafiły m.in. kajdanki, tonfa czy pałka.

Młodzież miała okazję przymierzyć umundurowanie policjanta prewencji zabezpieczającego np. mecz i sprawdzić jego zastosowanie.

W czasie spotkania młodzież zapoznała się ze specyfiką służby obchodowej, zmotoryzowanej, pełnionej przez funkcjonariuszy na wodach, z wykorzystaniem sprzętu w postaci motorówek, czy w formacjach konnych, gdzie służbę pełni się poruszając z wykorzystaniem koni pełniących środek transportu.  Uczniowie aktywnie uczestniczyli w pogadance z policjantami i chętnie zadawali pytania dotyczące zarówno procesu rekrutacji, jak i pełnienia służby w policji, ale również „młodych kierowców”. Wielu wskazówek uczestnikom spotkania udzielił kierownik ruchu drogowego, który omówił zasady bezpieczeństwa dotyczące niechronionych użytkowników drogi, a zwłaszcza rowerzystów i motorowerzystów. Przestrzegł ich przed zagrożeniami związanymi z użytkowaniem jednośladów i niewłaściwym ich wyposażeniem oraz brakiem wymaganych uprawnień i konsekwencjami prawnymi nieprzestrzegania przepisów w tym zakresie. Ponadto młodzieży przekazano informacje dotyczące zagrożeń związanych z wyjazdami zagranicznymi i spotkaniami z osobami poznanymi w sieci w kontekście handlu ludźmi. Gimnazjalistom przypomniano także o odpowiedzialności prawnej osób nieletnich i konsekwencjach zachowań niezgodnych z prawem.

Już wkrótce zaplanowano kolejne spotkania z wychowankami szkół z powiatu w zakresie ww. tematyki, co świadczy o dużym zainteresowaniu młodzieży tą formacją i wstąpieniem w szeregi policji.