Historyczna data nie tylko dla Działdowskiej Agencji Rozwoju, ale także dla całego miasta i okolic. 03.10.2019r. miała miejsce wielka uroczystość- 25-lecie DAR-u.

Działdowska Agencja Rozwoju S.A. powstała w 1994 roku. Od początku istnienia konsekwentnie kroczy drogą wytyczonych jej Statutem zadań. Na ich czele stoją, m. in. zadania związane ze wspomaganiem rozwoju gospodarczego, kulturalnego i społecznego Miasta i Gminy Działdowo w zakresie kształtowania i realizacji polityki regionalnej, ale także współpraca z instytucjami państwowymi i samorządowymi oraz kompleksowa obsługa małych i średnich przedsiębiorstw.   

   Spółkę charakteryzuje wielotorowość działania, która przejawia się podejmowaniem działań wpływających pośrednio lub bezpośrednio na polepszenie jakości życia na terenie Miasta i Gminy Działdowo. Przejawem funkcjonowania Spółki jest kilkadziesiąt zrealizowanych projektów, niektóre z nich funkcjonują do dnia dzisiejszego. Zalicza się do nich m. in. Centrum Kształcenia Ustawicznego DAR S.A., Działdowski Fundusz Przedsiębiorczości oraz Ośrodek Szkoleniowo – Informacyjny Przedsiębiorczości.

   W ciągu kilkunastu lat swojego istnienia DAR S.A. ewoluowała i w sposób ciągły umacniała swoją pozycję wśród organizacji zajmujących się wspomaganiem rozwoju lokalnego. Zadania realizowaliśmy zgodnie z oczekiwaniami - z jednej strony założycieli Spółki, z drugiej zaś strony odbiorców usług, czyli mieszkańców rejonu, zwłaszcza Miasta
i Gminy Działdowo. Do podstawowych narzędzi jakimi posługujemy się w tym celu należą:

  • pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz osób rozpoczynających działalność,
  • poręczenia, udzielane jako zabezpieczenia do kredytów i pożyczek, finansowane zarówno ze środków własnych Agencji, jak i ze środków uzyskanych w ramach funduszy unijnych,
  • doradztwo dla małych i średnich przedsiębiorstw,
  • szkolenia,
  • kursy językowe,
  • edukacja dorosłych,
  • doskonalenie nauczycieli. 

 

W uroczystości brały udział władze miasta, powiatu a także przedstawiciele szczebla wojewódzkiego. Rozstrzygnięto także konkurs "Rycerz Przedsiębiorczości", symboliczne miecze otrzymali najbardziej uznani klienci Działdowskiej Agencji Rozwoju zarządzanej przez Prezesa Zarządu Pana Romana Dawidowskiego.
Tegorocznych zwycięzców wybrano kierując się zarówno ich przymiotami, jak i okresem trwania naszej współpracy, która niejednokrotnie sięgała początków naszej działalności. W przyszłych edycjach zmieni się sposób wyboru zwycięzców, ponieważ Działdowska Agencja Rozwoju zamierza zorganizować plebiscyt, w którym to szerokie grono będzie wybierać tych przedsiębiorców, którzy ich zdaniem zasługują na miano Rycerza Przedsiębiorczości. Swoje głosy na danego przedsiębiorcę oddawać będzie można za pośrednictwem portali dlawas.info, które prowadzi Pan Karol Draśpa – współtwórca idei konkursu Rycerz Przedsiębiorczości. 


A oto tegoroczni laureacie w I edycji konkursu RYCERZ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI:

Nagroda specjalna otrzymał:

Pan Gabriel Chojak

Dekorglass Działdowo S.A. 

 

Nagrodę w kategorii mikro przedsiębiorca otrzymał:

Pan Jacek Berestowski

„Siłownia u Jacka”

Nagrodę w kategorii mały przedsiębiorca otrzymali:

Panowie Jan Brzóska i Tomasz Krajewski

„Agronaft Spółka Cywilna Jan Brzóska i Tomasz Krajewski”

 

Nagrodę w kategorii średni przedsiębiorca otrzymał:

Pan Jarosław Kozłowski

„Ciechbud Sp. z o.o.

 

Wszystkim bardzo serdecznie gratulujemy: Prezesowi Działdowskiej Agencji Rozwoju Panu Romanowi Dawidowskiemu, Pani Annie Kraśniewskiej oraz wszystkim pracownikom DAR-u. Oby jak najwięcej tak wspaniałych rocznic.