W 2011 roku w Zespole Szkół w Rybnie utworzono Zasadniczą Szkołę Zawodową, która w wyniku reformy edukacji została przekształcona w Branżową Szkołę I stopnia.

W roku szkolnym 2020/2021 społeczność Zespołu Szkół rozpoczęła prace nad wyborem patrona dla Branżowej Szkoły I Stopnia i nadaniem szkole branżowej imienia, które mogłoby ją godnie reprezentować. Przez kilka miesięcy zbierano informacje, które pozwoliły wyłonić czterech kandydatów. Wybory patrona odbędą się dnia 21 kwietnia 2021 roku, a uroczystość Nadania Imienia Szkole Branżowej zaplanowana jest na październik tego roku - w 10tą rocznicę utworzenia szkoły zawodowej w Zespole Szkół w Rybnie.

Bieżące informacje związane z tym wydarzeniem można śledzić na stronie szkoły www.zsrybno.edupage.org w zakładce O szkole – Patroni szkoły.