Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej w Ruszkowie uczestniczyli w pogadance z policjantkami z Komendy Powiatowej Policji w Działdowie. Tematyka spotkania dotyczyła bezpieczeństwa cyfrowego dzieci i młodzieży oraz odpowiedzialności prawnej osób nieletnich.