Jakiś czas temu informowaliśmy Was o projekcie zniesienia roamingu, nad którym pracowała Unia Europejska. Cały ten pomysł jednak został nagle wycofany i obecnie trwają prace nad lepszym rozwiązaniem tej sprawy. Decyzję o wycofaniu się ze zniesienia roamingu podjął przewodniczący Komisji Europejskiej - Jean-Claude Juncker.

W miejscu, gdzie parę dni temu była możliwość przeczytania całego projektu możemy zauważyć teraz jedynie informację, że został on wycofany, a Komisja Europejska prowadzi pracę nad nową wersją.

Po opublikowaniu projektu spotkał on się z wyraźnym sprzeciwem wielu organizacji. Początkowo roaming miał być zniesiony całkowicie, lecz najnowsze zasady wskazywały, że brak dodatkowych opłat miał obowiązywać jedynie przez 90 dni w roku, a pojedynczy okres nie mógł przekraczać 30 dni. W taki oto sposób KE miała zamiar zabezpieczyć się przed wybieraniem tańszych i zagranicznych ofert, zamieszkując na terenie innego kraju.

Mimo wycofania projektu o zniesieniu roamingu, Komisja Europejska nazwała go jednym z największych sukcesów minionych miesięcy. Nowe propozycje dotyczące roamingu przedstawiane będą prawdopodobnie do czerwca 2017 roku, a prace nad całkowitym jego zniesieniem się przeciągną, lecz istnieje także szansa, że Komisja Europejska da propozycję lepszego rozwiązania całej sprawy.

Za wycofaniem owego projektu głosowała partia Junckera, która twierdzi, że walczy o całkowite zniesienie roamingu bez jakichkolwiek ograniczeń i wyjątków.