Wójt Gminy Płośnica zaprasza panie na II Powiatowy Amatorski Turniej Badmintona Kobiet (25+).

Cel: popularyzacja badmintona wśród pań jako dyscypliny sportu, którą może uprawiać każdy.

Termin i miejsce: sobota, 9 marca 2019r., godz. 9.00, sala gimnastyczna SP w Płośnicy.

Zgłoszenia: do dnia 7.03.2019r., tel. 506 837 756 lub 504 867 620

Warunki udziału: amatorzy, tj. osoby nie zarejestrowane na listach PZBad w kategorii 25+.

System rozgrywek: zostanie ustalony przez organizatora po zamknięciu listy zgłoszeń; mecze rozgrywane będą w grach pojedynczych.

Nagrody: puchary i dyplomy, losowanie nagrody rzeczowej

Postanowienia końcowe:

  • uczestniczki zawodów obowiązują przepisy PZBad i niniejszy regulamin,
  • organizator zapewnia sprzęt sportowy,
  • zawodniczki zobowiązane są posiadać strój sportowy i zmienne obuwie halowe,
  • uczestniczki wyrażają zgodę na udostępnienie swojego wizerunku do celów medialnych przez organizatora,
  • organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje, urazy oraz uszczerbki na zdrowiu zawodników biorących udział w turnieju,
  • organizator nie odpowiada za wartościowe rzeczy pozostawione w szatniach.