Powiatowy Urząd Pracy informuje, że pozyskał z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej dodatkowe Środki Finansowe z Funduszu Pracy na aktywizację osób długotrwale bezrobotnych.

Szczegóły w ogłoszeniu.