Ustawa sejmowa wprowadziła nowy rodzaj umowy cywilnoprawnej oraz obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego i wypadkowego pracowników sezonowych, którzy są zatrudnieni głównie w sektorze rolniczym i przetwórstwa rolno-spożywczego

Kogo obejmą nowe przepisy
Te przepisy mają być najbardziej pomocne dla rolników, którzy korzystają z pomocy innych osób przy zbiorach chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół i roślin zielarskich.
Teraz pracownicy sezonowi będą zatrudniani w gospodarstwach na podstawie umowy cywilnoprawnej. Porozumienie zwane umową o pomocy przy zbiorach, będzie zawierane między prowadzącym gospodarstwo rolne, a osobą, która pomaga przy zbiorach.
– Znakomita większość pracowników sezonowych pochodzi ze Wschodu: z Ukrainy, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu i Mołdawii. To ludzie przyzwyczajeni do ciężkiej pracy i dlatego cenieni przez polskich pracodawców – mówi wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Marcin Zieleniecki.

Rolnik będzie musiał opłacić za pomocnika wszystkie obowiązkowe składki zdrowotne. Dzięki temu będzie on miał dostęp do systemu ochrony zdrowia i ubezpieczenia wypadkowego, przy jednoczesnym minimum obciążeń administracyjno-fiskalnych rolnika.
Będzie on musiał opłacić składkę zdrowotną, wypadkową, chorobową i macierzyńską za pracownika sezonowego, który dzięki temu będzie miał prawo do jednorazowego odszkodowania gdyby doszło do wypadku w gospodarstwie w związku z wykonywaniem przez niego czynności określonych w umowie o pomocy przy zbiorach oraz dostęp do ochrony zdrowia.
To wielki postęp w stosunku do wcześniejszych praktyk w rolnictwie, kiedy zdarzały się naprawdę duże i niejednokrotnie tragiczne w skutkach nieprawidłowości.

Wysokość składek identyczna jak za domowników
Wysokość składek będzie taka sama jak ta, która jest przewidziana za domowników rolników, którzy prowadzą działalność wyłącznie w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Pracownik natomiast będzie miał obowiązek rozliczania się z dochodów w kraju, którego jest obywatelem.
Pracowników sezonowych trzeba będzie zgłosić do ubezpieczenia w ciągu siedmiu dni od chwili zatrudnienia, a czas trwania umowy nie będzie mógł być dłuższy niż 180 dni.
Umowa o pomocy przy zbiorach będzie dotyczyła zbierania chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół i roślin zielarskich, usuwania zbędnych części roślin; klasyfikowania lub sortowania zerwanych lub zebranych chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół i roślin zielarskich lub wykonywanie innych czynności mających na celu przygotowanie chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół i roślin zielarskich do transportu, przechowywania lub sprzedaży; wykonywanie innych czynności związanych z pielęgnowaniem i poprawą jakości plonów.