Ministerstwo Środowiska przygotowało projekt zmian odnośnie do zarządzania odpadami w gminach. Pomysł trafił już do rozpatrzenia w Sejmie. 13 czerwca odbyło się pierwsze czytanie, a ustawa została przekazana do Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Wśród tych zapisów znalazł się też taki dotyczący… zmian prawa ruchu drogowego i informacja o karach dla kierowców.