Martwisz się tym, że wydasz sporo oszczędności na zagraniczny urlop, a sam wyjazd może okazać się zmarnowanym czasem? Nie jesteś pozostawiony sam sobie, ponieważ za Twoimi oczekiwaniami oraz niespełnionymi deklaracjami ze strony biura podróży stoi urlop. Dowiedz się, jakich praw możesz dociekać, gdy Twój urlop nie będzie zaliczał się do udanych.

Biuro podróży, które jednocześnie określane jest mianem organizatora imprez turystycznych, ma obowiązek dopilnować wszystkich kwestii, od których zależy jakość zorganizowanych wczasów. Za wszelkie niepowodzenia organizator turystyki ponosi odpowiedzialność. Wyłączenia od odpowiedzialności za nieudane wakacje, obejmują jeśli do tego przyczyniły się siły wyższe, osoby trzecie, które przyczyniły się do wyraźnych zaniechań, a biuro podróży nie mogło tego przewidzieć, a także przeciwdziałać. Klient nie będzie mógł rościć praw w związku z popsutym wyjazdem, jeśli sam przyczynił się do destrukcyjnych działań bądź zaniechań.

Jednak ostatecznie nie posiadamy konkretnej wskazówki, czy możemy żądać odszkodowania od biura podróży, jak i również, jakie dokładnie prawa nam przysługują z tego tytułu. Świadczyć o tym ma 11 artykuł ustępu 1 ustawy o usługach turystycznych. Organizator turystyczny za zmarnowany urlop, może ponieść odpowiedzialność za szkodę niematerialną uczestnika imprezy turystycznej. Taki wyrok został ogłoszony w uchwale z dnia 19.11. 2010 roku przez Sąd Najwyższy, III CZP 79/10 (BSN 2010, nr 11, poz. 9).

Pod szkodą niemajątkową należy rozumieć szkody, które nie są związane z finansami uczestnika wyjazdu, jak i również ze stawką, która została zapłacona za wczasy.

Sąd Najwyższy w dniu 24 marca 2011 roku (CSK 372/10) doprecyzował, że „przyjemność oczekiwana w związku z podróżą (urlopem), a nieuzyskana w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania zawartej umowy, pozostaje wyłącznie w sferze wrażeń i uczuć, jest więc zjawiskiem czysto psychicznym, pozbawionym elementu majątkowego lub komercyjnego”. Według tego orzeczenia, rzeczywiście otrzymujemy pełne prawo do żądania odszkodowania za brak obiecanych wrażeń.

Gdy biuro podróży nie tylko przyczyni się do złej jakości wykonanej usługi, ale również doprowadzi do poważnych zaniedbań, klienci mają prawo do odszkodowania z racji naruszenia dóbr osobistych, w których zawiera się między innymi godność i zdrowie. 

W przepisach prawnych, nie uzyskamy konkretnych informacji na temat tego, jak wysokiego odszkodowania możemy się domagać. Na pewno istotna jest kwota, jaką wydaliśmy na usługi, obiecane wrażenia przez biuro podróży, jak i również poziom uchybień. Gdy mamy zamiar założyć sprawę w sądzie przeciwko organizatorowi imprez turystycznych, powinniśmy brać pod uwagę to, iż biuro podróży będzie broniło się przed wypłaceniem odszkodowania, bardzo mocno zaniżając stawkę.