Rewolucja w hotelarstwie? Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z nowelizacją w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów świadczących usługi hotelarskie, wejdzie w życie 16 kwietnia.

Nowelizacja jest korzystną zmianą dla przyszłych hotelarzy, którzy do utworzeniu nowych obiektów, będą mieli znacznie łatwiejszą drogę. Co takiego ulegnie zmianie? Dotychczas przyszli właściciele obiektów hotelowych, musieli ubiegać się opinię komendanta straży pożarnej, która wskazywała na to, że hotel rzeczywiście spełnia wszystkie wymogi przeciwpożarowe. Po wprowadzeniu w życie rozporządzenia, wystarczającym dokumentem będzie opinia ze strony specjalisty ochrony przeciwpożarowej. Podczas oględzin budynku przy odbiorze, przedstawiciel straży pożarny nadal będzie niezastąpiony.

Nowopowstające obiekty hotelowe, muszą posiadać na wyposażeniu pełen węzeł sanitarny. Natomiast obiekty, które już od dawna funkcjonują, wcale nie muszą spełniać tego wymogu. Również ich właściciele nie muszą się obawiać tego, że utracą pozyskane wcześniej gwiazdki świadczące o jakości hotelu.

Zmienią się wymagania również wobec hoteli 3-gwiazdkowych. Mianowicie należy spodziewać się przede wszystkim tego, że w takich obiektach recepcja będzie musiała być czynna przez całą dobę.
Na pewno wyraźną ulgą będzie zniesiony obowiązek dostarczania kwiatów na zlecenie w hotelach mających 4 i 5 gwiazdek. Ponadto room service w takich obiektach, będzie musiał być czynny przez 18 godzin. Do tej pory panował wymóg całodobowej dyspozycji.
Wszystkich zapisów należy doszukiwać się w Rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki z dni 29 września 2015 roku, zmieniającego rozporządzenie w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.