Od 2 do 8 kwietnia br. udostępniliśmy arkusze próbnego egzaminu maturalnego, przygotowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną oraz okręgowe komisje egzaminacyjne. Wszyscy chętni uczniowie mogli w tych dniach sprawdzić swoje umiejętności. Dziś publikujemy zasady oceniania. Zachęcamy do zapoznania się z nimi!

Dzień 1 – język polski (poziom podstawowy) i poziom rozszerzony: język polski i fizyka

Dzień 2 – matematyka (poziom podstawowy) i poziom rozszerzony: matematyka, filozofia, język łaciński, historia sztuki, historia muzyki

Dzień 3 – języki obce nowożytne (poziom podstawowy) i poziom rozszerzony: języki obce nowożytne

Dzień 4 – poziom rozszerzony: informatyka, biologia, wos

Dzień 5 – poziom rozszerzony: historia, język białoruski, litewski, ukraiński, kaszubski, chemia i poziom podstawowy: język litewski, białoruski, ukraiński

 

Dziękujemy wszystkim tym, którzy chcieli spróbować swoich sił rozwiązując przykładowe arkusze próbnego egzaminu maturalnego.

Gratulujemy wiedzy i umiejętności!