W czwartek, 11 maja w lidzbarskim Gimnazjum odbył się Dzień Prymusa. Część artystyczna powiązana z projektem „Szkoła wierna dziedzictwu narodowemu”, piosenki chóru oraz wspaniała atmosfera uprzyjemniły tę piękną uroczystość, która stała się już tradycją szkoły.W uroczystości wzięli udział uczniowie szkoły „Najlepsi z najlepszych”, ich rodzice, dyrekcja szkoły, Burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek oraz przewodniczący Rady Rodziców i nauczyciele. Uczniowie – finaliści i laureaci olimpiad i konkursów przedmiotowych otrzymali statuetki i dyplomy, a ich rodzice gratulacje.