Już można budować domy do 70m2 bez pozwolenia.

Do kogo jest skierowany program?

Jeśli planujesz wybudować nieduży, jednorodzinny, wolnostojący dom:

 • o powierzchni zabudowy do 70 m2
 • nie więcej niż dwukondygnacyjny 
 • na własne potrzeby mieszkaniowe

zapoznaj się z projektem.

Podstawowe założenia programu

 • Ułatwienie budowy niedużego domu jednorodzinnego w uproszczonej procedurze.
 • Zaspokojenie własnych potrzeb mieszkalnych.
 • Brak konieczności zatrudnienia kierownika budowy oraz prowadzenia dziennika budowy.
 • W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego warunki zabudowy będą wydawane w  terminie 21 dni.

Na czym polega uproszczona procedura

Organ administracji architektoniczno-budowlanej nie będzie mógł zgłosić sprzeciwu do zgłoszonej przez inwestora budowy.

Do budowy będzie można przystąpić niezwłocznie po doręczeniu organowi administracji architektoniczno-budowlanej takiego zgłoszenia.

Jakie kroki należy podjąć, żeby skorzystać z programu?

Jako inwestor będziesz zobowiązany złożyć oświadczenia, że:

 • planowana budowa jest prowadzona przez ciebie w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych - złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej
 • przyjmujesz odpowiedzialność za kierowanie budową - w przypadku nieustanowienia kierownika budowy
 • dokumentacja, którą dołączasz do zgłoszenia, jest kompletna.

Jakie warunki należy spełnić, żeby móc skorzystać z programu?

Brak.

Z kim mogę się skontaktować w przypadku wątpliwości

 • z gminami, które wydają decyzje o warunkach zabudowy
 • z organami administracji architektoniczno-budowlanej
 • z organami nadzoru budowlanego.

Jakie warunki muszę spełnić, aby ruszyć z budową

 1. Jako inwestor musisz mieć prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane\
 2. Musisz doręczyć zgłoszenia wraz z projektem budowlanym organowi administracji architektoniczno-budowlanej.
 3. Musisz zawiadomić organ nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych

Jakie warunki musi spełniać dom, by skorzystać z uproszczonej procedury?

Warunki, które musisz spełnić przy budowie domu w uproszczonej procedurze, to:

 • Powierzchnia zabudowy do 70 m2.
 • Budynek musi być wolnostojący i nie może mieć więcej niż dwie kondygnacje.
 • Obszar oddziaływania w całości mieści się na działce, na której został zaprojektowany.
 • Budowę realizujesz w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.

 Terminy

29 października 2021 r. Prezydent RP podpisał ustawę.
Rozwiązanie weszło w życie w 3 stycznia 2022 r.