Zaległe urlopy pracownicy powinni wykorzystać do 30 września. Jeśli w tym czasie pracodawcy im ich nie udzielą, to Państwowa Inspekcja Pracy może uznać, że popełnili wykroczenie.