Polska 3.0, czyli Narodowy Program Nowej Polityki Przemysłowej do 2020 r. jest oddolnym, apolitycznym, klastrowym programem złożonym z wielu projektów, które stworzą swoisty ekosystem. W ramach tego projektu eksperci z różnych dziedzin pracują nad najlepszymi dla Polski rozwiązaniami ekonomicznymi, gospodarczymi, ekologicznymi, edukacyjnymi i społecznymi. W tę inicjatywę angażują się władze samorządowe, powiatowe, wojewódzkie, lokalne przedsiębiorstwa, instytuty naukowe, a przede wszystkim społeczeństwo. Patronat nad nim objął Jerzy Buzek.